Kontunuacja procesów restrukturyzacyjnych Emmerson Realty S.A.

W ramach funkcji Krzysztofa Czwartkiewicza jako Wiceprezesa Zarządu Emmerson Realty S.A., przeprowadzane są procesy restrukturyzacyjne w Spółce.

Przeprowadzono audyt, którego celem była optymalizacja procesów, ustalenie celów krótko- i długoterminowych w kontekście sytuacji na rynku nieruchomości oraz opracowanie obecnie wdrażanej strategii zmian w określonych obszarach, skierowanej na uzyskanie efektu wzrostu firmy, jej konkurencyjności oraz stabilizacji w obszarach zasobów osobowych.