RESTRUKTURYZACJA NDE SP. Z O.O. ZAKOŃCZONA SUKCESEM

KW Grupa pomyślnie przeprowadziła proces restrukturyzacji spółki Niezależni Doradcy Energetyczni. Roczny wysiłek całego zespołu pozwolił spółce uzyskać ponowną płynność finansową i generować zyski.

 

Spółka Niezależni Doradcy Energetyczni specjalizuje się w takich obszarach jak: opracowywanie audytów energetycznych i    projektów, przygotowywanie wniosków na dofinansowanie, a także  doradztwo w zakresie oszczędności energii. Działania KW Grupa pozwoliły na skuteczną realizację projektu ocen energetycznych do projektu dofinansowania do wymiany źródeł energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. W ramach programu spółka podjęła współpracę z 89 gminami dla których wykonała przeszło 100 000 ocen enrgetyczych. Restrukturyzacja obejmowała procesy na poziomie indywidualnym, grupowym, organizacyjnym i dotyczyła wszystkich aspektów działalności Spółki, m. in.:

 

– zarządzanie Spółką

– aspekt finansowy (optymalizacja kosztów)

– aspekt prawny

– aspekt wizerunkowy

– negocjacje z wierzycielami

– aspekt działalności operacyjnej

– standaryzacja procesów zachodzących w ramach działalności Spółki

– wewnętrzne szkolenia zespołów i kadry menedżerskiej

– employer branding

– polityka HR