Powołanie Spółki KW Grupa Investment Sp. z o.o.

W styczniu 2018 r. KW Grupa poszerzyła swoją działalność powołując spółkę KW Grupa Investment Sp. z o.o.

W obszarze działalności KW Grupa Investment znajdują się m.in. zakupy udziałów w spółkach, a także procesy restrukturyzacyjne przedsiębiorstw.  Skupiamy się na nabywaniu udziałów w podmiotach obrotu gospodarczego. Angażując swoje know-how inwestujemy w procesy związane z dynamizacją i rozwojem przedsiębiorstw.

 

W zakresie planów naprawczych przedsiębiorstw stosujemy procedury restrukturyzacyjne, sprawdzone w praktyce i wdrożone sukcesem we wcześniejszych projektach. Jednoczesne wykorzystanie modyfikowanych, profilowanych rozwiązań w określonej sytuacji ekonomicznej zwiększa skuteczność działania i minimalizuje ryzyko niepowodzenia.